Seminář O odpadech na ČZU - Téma: Kompostování, nakládání s bio a gastroodpadem

První téma se týkalo zpracování a třídění bioodpadu, proběhl v Kruhové hale v areálu ČZU. Cílem semináře bylo představit studentům, vyučujícím a veřejnosti způsoby nakládání s organickými zbytky v kampusu ČZU a profesionální nakládání s BRO.

Řečníci:

Pedagog: Ing. Aleš Hanč, Ph.D. - Představení nové technologie na zpracování gastroodpaduv menze ČZU.

Doktorand: Ing. Ondřej Tůma – Svoz bioodpadu

Studentka: Bc. Anna Tvrdíková - představení projektu SPOLU na BRKO, který je součástí diplomové práce a je realizován v rámci činností klubu SPOLU na ČZU.

Občanské sdružení Ekodomov: Tomáš Hodek- představení kampaně kompostuj.cz