Přednáška: Rezistentní odrůdy vinné révy

Přednáška pořádaná v rámci projektu SPOLU na VÝSADBU. Témata zahrnovala způsoby pěstováni odolných odrůd rezistentní révy, seznámení s méně známými odrůdami vinné révy, které se osvědčily k pěstování bez jakékoli chemické ochrany ve vyšších nadmořských výškách. Vše nám představila komunitně obhospodařovaná farma "Uchované semínko". Na konci se nyskytla velmi příjemná možnost degustace řady hroznů a hlasování o nejchutnější révu. :)