SPOLU na BRKO

SPOLU na BRKO je projekt sběru a zpracování "bioodpadů" v prostředí studentských kolejí pomocí komunitního kompostování. Slouží pro potřeby univerzitní komunity, tj. zejména studentům bydlícím na kolejích ČZU, kteří chtějí třídit biologický materiál. BRKO je oficiálně používaná zkratka pro Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad.  Odpad je dle výkladu zákona každá movitá věc, které se člověk zbavuje, chce, nebo má povinnost se zbavit. Organické zbytky jsou však velmi cenným materiálem pro výrobu hnojiv. Bioodpadem se stávají až ve chvíli, kdy končí ve směsném komunálním odpadu, kde navíc díky rozkladných procesům umí silně zapáchat.

Jak projekt funguje?

Zájemci o třídění „bioodpadu“ se hlásí na centrální email (spolunaczu@gmail.com), kde dostávají podrobnější instrukce a informační materiály. Správkyně kompostérů také provádí osobní školení všem zájemcům, tak aby věděli co do kompostu patří a co nepatří. Zájemci si mohou na ředitelství kolejí vypůjčit speciální odvětratelný koš a papírové sáčky pro zpříjemnění shromažďování „bioodpadů“. BRKO každý vynáší sám do kompostérů, které jsou umístěné v rámci kontejnerových stání před kolejemi a jeden kompostér je ve veřejné kuchyňce koleje. Podrobnější informace k jednotlivým kompostérům viz. obrázky.

 

Slavnostní otevření kompostejneru před kolejí BCD

Obr.č.1

Tzv. sídlištní komunitní kompostér (dále jen SKK) je vyroben v ČR z recyklovaného plastu. Je uzamykatelný. Horní dvířka slouží k plnění a boční dvířka k vyprazdňování. SKK je dvoukomorový – zatímco se jedna komora plní v druhé komoře kompost zraje. Štěrkové lože a otvory ve dně SKK slouží pro odvod přebytečné kapaliny a zároveň se jimi kompost provzdušňuje. Na ČZU je SKK umístěn poblíž kontejnerového stání před kolejí BCD a je určen pro „bioodpady“ převážně rostlinného původu.

 

Obr.č.2

Švédský kompostér Jora JK-400 je otočný, což umožňuje snadné promísení a provzdušnění organických zbytků. Jora stojí na nožičkách, takže není ohrožen hlodavci. Jora je zateplený a dvoukomorový. I tento komunitní kompostér je uzamykatelný. Na ČZU je umístěn před kolejí EFG v rámci kontejnerového stání. Jora je určen pro sběr rostlinného a částečně i živočišného původu.

Obr.č. 3

Kompostejner o objemu 240 l je na ČZU umístěn v rámci kontejnerového stání u koleje JIH a je také uzamykatelný. Kompostejner zde slouží jako sběrná nádoba. Je vyprazdňován dle potřeby zaměstnanci univerzity a obsah je kompostován v provozním zahradnictví ČZU. Kompostejner je určen pro sběr „bioodpadů“ pouze rostlinného původu.

Obr. č. 4

Elektrické zařízení GreenGood GG-02 je umístěno ve veřejné kuchyňce koleje A ČZU. Díky vysokým teplotám a speciálním mikroorganizmům se při optimálním složení zbytků může dosáhnout jejich redukce až o 90% za 24 hod. Obyvatelé kolejí vyhazují „bioodpad“ do přistaveného kyblíku. GG plní pověřená osoba jednou denně, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě teploty a tím zvýšení spotřeby elektrické energie. Díky dosahování vysokých teplot je zaručena hygienizace obsahu, takže je možné vhazovat „bioodpady“ jak rostlinného tak živočišného původu.