SPOLU na KOŠE

Projekt SPOLU na KOŠE si klade za cíl monitorovat čistotu třídění odpadu v areálu ČZU. Proběhly již dva průzkumy košů na papír, plast, sklo, plechovky, elektroodpad, použité baterie, tetrapacky i směsný odpad. V mnoha tříděných koších se vyskytoval odpad, který tam nepatří a často kvůli tkaové chybě nelze obsah koše ani recyklovat. Největší problém jsme nalezli nejspíše v kelímcích od kávy, které  vypadají že jsou vrobené z papíru, ale obsahují i plastovou vložku, která z nich činí odpad směsný, tedy nerecyklovatelný, navíc bývají i značně znečištěné. Také různé ubrousky a papíry, které jsou znečištěné jídlem či mastné se nedají recyklovat a patří do směsného odpadu. Také jsme objevili spousty růzých zářivek a žárovek v elektroodpadu, kdežto některé tyto zářivky obsahují plyny a těžké kovy a měly by se odevzdávat do sběrného dvora. Povědomí o správném třídění se pokusíme řešit zlepšením informovanosti, pomocí letáků a také souborem čtyř seminářů "O odpadech" zaměřující se například na třídění biologického materiálu a recyklaci běžných odpadů.