Realizované projekty

24.10.2013 22:12

Naši činnost jsme započali s projektem SPOLU na BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), který poskytl obyvatelům kolejí možnost třídit biologický materiál do kompostérů. Dále přišla na řadu akce SPOLU na VÝSADBU, kde se podařilo již vysadit mnho jedlých druhů stromů a keřů v areálu ČZU a zároveň proběhla i soutěž o nejlepší studentský projekt výsadby. Třetí akce si říká SPOLU na KOŠE a má za cíl monitorovat a zefektivnit třídění odpadu v areálu a také lépe informovat veřejnost o možnostech třídění.