O nás

OHLÉDNUTÍ:

Klub vznikl začátkem školního roku 2012, kdy se spojily nápady Jany Půlpánové a Miloše Möhwalda. Společně se snažili prosadit venkovní čajovnu za FAPPZ s hravým názvem [pí]-čaj. Tento nápad se bohužel nepovedlo prosadit. V prosinci r. 2012 proběhl náš vůbec první úspěšný seminář o pěstování vinné révy, který se konal na FŽP. Nový rok 2013 přinesl i nové členy Ondřeje Kůrku a Annu Tvrdíkovou. Aničce se za podpory členů klubu, kolejní rady ČZU a především ředitelství kolejí a menzy ČZU podařilo realizovat oddělený sběr bioodpadů. Pilotní projekt sběru a zpracování bioodpadů v prostředí studentských kolejí pomocí komunitního kompostování, s pracovním (dvojsmyslným) názvem SPOLU na BRKO, se oficiálně rozjel 1.dubna 2013. Na jaře roku 2013 se také s velmi pozitivním ohlasem organizoval další významný projekt - pro gastronomické využití areálu ČZU - SPOLU na VÝSADBU. S nápadem na výsadbu původních, ale zapomenutých odrůd dřevin a bylin, jejichž plody se dají jíst, přišel Miloš. Výsadba vyvrcholila 10.4.2013 na školní akci s názvem Den zdraví. Výsadby se účastnili nejen studenti a pedagogové, ale i obyvatelé Suchdola. Třetím stěžejním projektem klubu, který začala v LS 2012/13 realizovat Jana, je projekt SPOLU na KOŠE. Cílem tohoto projetku je zefektivnění třídění jednotlivých komodit komunálního odpadu. Pomocí průzkumu košů v jednotlivých budovách ČZU se vytipovaly nejčastější prohřešky v třídění. V současné době se pracuje na manuálu třídiče speciálně určeného pro univerzitní komunitu. V letním semestru jsme se jako klub prezentovali na již zmíněném Dnu zdraví, dále hudebním festivalu Miss Agro a Majáles. V říjnu 2013 Jana zorganizovala a odmoderovala Seminář o odpadech na ČZU primárně určených pro studenty odpadových oborů, kde byla vysoká účast. V listopodu pak pod taktovkou Miloše proběhl druhý ročník semináře o pěstování vinné révy. 

Ve výčtu členů klubu nelze opomenout naší napostradatelnou Lenku Vondráčkovou, která se stará o grafiku, obrázky a většinu fotografií. Také Františka Lorence, který i v letních měsících hledal možnosti financování činnosti. A nakonec našeho služebně nejmladšího člena Tomáše Paziku, který nás zastupoval na schůzích studentských organizaci v ZS 2013/14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO:

Logo je důležitá součást každé organizace, která sama o sobě vypovídá o podstatě, o duchu a smyslu organizace, proto mu věnujeme prostor k popisu. Kruh vyjadřuje slovo spolu. Otevřené šipky symbolizují recyklaci a koloběh vůbec. Uprostřed vidíme právě klíčící semínko s kořeny (základna), stonkem (pohyb) a listy (nadechnutí). Klíčící semeno znamená plodnost, kreativitu, aktivitu, novou energii, sílu, ale také symbolizuje zemědělství, úrodnost, živiny. Základní paleta barev je spjata s přírodou a také s barevností košů na tříděný odpad.