SPOLU na VÝSADBU

V tomto projektu se již podařilo uskutečnit výsadbu různých druhů málo známých jedlý stromů a keřů v areálu ČZU. Pro jejich vysazení byla vypsána studentská soutěž o nejlepší projekt s následným studentským hlasováním a pokračuje se dál. Základní myšlenkou bylo, aby na ČZU nerostly jen smrky a javory, ale aby byly stromy také užitečné a studentům bližší, už tím že si je mohli i sami zvolit, zasadit a v následujích letech je budou moci také ochutnat. S návazností na téma projektu je snaha také uskutečňovat semináře a přednášky, které seznamují studenty i veřejnoust s tématem permakulturního pěstování plodin a stylu života, ve spolupráci s komunitou Uchované semínko.